městská doprava praha

Bezbariérové cestování

Bezbariérové cestování v autobusech Dopravního podniku hl. m. Prahy

Počet autobusů uzpůsobených pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu zaznamenal v posledních letech nebývalý nárůst. K říjnu 2013 vlastní Dopravní podnik z celkového počtu 1 242 autobusů již 826 jako nízkopodlažních.

Historický vývoj nízkopodlažnosti u autobusů

V Praze se první nízkopodlažní autobusy objevily na přelomu let 1994 a 1995. Do provozu byly uvedeny tři nízkopodlažní vozy Neoplan N4014/3, v následujícím roce pak první čtyři nízkopodlažní autobusy Karosa – Renault City Bus. Velký rozmach dopravy zajišťované nízkopodlažními vozy přišel v roce 2000, kdy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost nakoupil 80 nízkopodlažních autobusů. Tím se zvýšil jejich počet téměř dvojnásobně. Na konci roku 2000 tak bylo garantováno vypravení v rozsahu 123 nízkopodlažních vozů v pracovní dny, 72 v sobotu a 75 nízkopodlažních vozů v neděli.

Poslední období je „nízkopodlažní“

Zvláštní linka pro cestující na vozíku Zvláštní linka pro cestující na vozíku Další nárůst garantovaných spojů byl postupný v závislosti na dodávkách nových autobusů, k výraznému zvýšení opět došlo začátkem roku 2010 a nejnověji v prvním čtvrtletí 2011.

Garantované nízkopodlažní vypravení v maximálním období pracovního dne (v ranní přepravní špičce) je celkem 530 vozů (291 standardních, 203 kloubových, 36 midibusů). V sobotu se jedná celkem o 299 vozů (170 standardních, 96 kloubových, 33 midibusů). V neděli se pak jedná celkem o 297 vozů (171 standardních, 93 kloubových, 33 midibusů).

V současné době má Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost v autobusovém vozovém parku 66,5% nízkopodlažních vozidel. Z celkem 1 242 autobusů je 826 vozidel nízkopodlažních (496 standardních, 289 kloubových a 41 minibusů). Šest autobusů je částečně nízkopodlažních a jsou označovány jako „LOW ENTRY“. Procento nízkopodlažních vozidel bude v budoucích letech ještě růst, vyřazované původní klasické autobusy jsou nahrazovány právě moderními vozy nízkopodlažními.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se dlouhodobě věnuje zlepšování podmínek pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. V této oblasti spolupracuje především s Pražskou organizací vozíčkářů a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Při každém nasazení nového autobusu jsou s těmito organizacemi konzultovány otázky vnitřního uspořádání autobusu, označovacích a signalizačních prvků.

Pět P nízkopodlažního autobusu

059 060

 Nízkopodlažní autobus Výhodou nízkopodlažního provedení je jednoznačně umožnění nástupu a výstupu osob na invalidním vozíku a zjednodušený nástup a výstup cestujících s dětským kočárkem. Význam však mají pro všechny cestující i samotného dopravce, protože umožňují snazší a rychlejší odbavení cestujících v zastávkách (například nejnovější autobusy typu SOR mají více dveří, odbavení je proto plynulejší a výhodou je i možnost přístupu na plošinu pro kočárky z druhých i třetích dveří).

Nízkopodlažní autobusy veřejnost vnímá kladně, i tato problematika se ale někdy neobejde bez kritiky. Lidé někdy negativně vnímají fakt, že většina sedaček je umístěna na zvýšených částech podlahy. To ale není bezdůvodné. Autobus má řadu zařízení (od palivových nádrží po vzduchojemy a podobně), které je nutno umístit pod podlahou. Dříve u klasických typů bylo pod podlahou místa dost a nyní se využívají méně exponovaná místa pod sedačkami. Zjednodušeně lze říci, že schody, které byly původně ve dveřích, jsou přemístěny k sedačkám.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost má zvláštní autobusovou linku

Kromě spojů zajišťovaných nízkopodlažními autobusy na pravidelných linkách provozuje DPP jednu zvláštní autobusovou linku. Je určena výhradně pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Spojuje bezbariérové bytové objekty na sídlištích s centrem města, kde je umožněn přestup na druhou obdobnou linku, kterou nově provozuje jiný dopravce (do prosince 2010 byla tato linka zajišťována DPP). Na linku jsou vypravovány 4 speciálně upravené autobusy typu Crossway. Vozy mají redukovaný počet sedadel a rozšířený prostor pro přepravu většího počtu vozíků (až 7 invalidních vozíků najednou).
hubnout ze světa škodovek
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Odejít